تبلیغات
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
محاسن نظام آموزشی 6-3-3 - 6 دلیل برای پایه ی ششم ابتدایی به قول معاون آموزش متوسطه

6 دلیل برای پایه ی ششم ابتدایی به قول معاون آموزش متوسطه

نویسنده :زکریا قادری
تاریخ:یکشنبه 14 اسفند 1390-11:09 ق.ظ

*افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان

وی با بیان اینکه پوشش تحصیلی  در دوره ی ابتدایی تقریبا 100درصد است .

ادامه داد شما نمی توانید روستایی را بیابیدکه دانش آموزان دختر وپسرواجب التعلیم داشته باشد وتحت پوشش آموزش وپرورش قرار نگیرد؛به عبارت دیگر ما بیش ترین پوشش تحصیلی را در دوره ی ابتدایی داریم.

با شش ساله شدن دوره ی ابتدایی ،پوشش تحصیلی ونرخ ماندگاری در دوره ی ابتدایی افزایش می یابد.

*بیش ترین بهره وری آموزش وپرورش متعلق به دوره ی ابتدایی است.

*5سال کافی نیست،رسیدن به اهداف دوره ی ابتدایی 6 سال.

*شکل گیری شخصیت وشاکله ی دانش آموز در دوره ی ابتدایی.

وی افزود :معلمان در دوره ی ابتدایی اثر بخش ترین نقش تربیتی را بر شکل گیری شخصیت  وشاکله ی تربیتی کودکان دارند واگرما به دنبال ایجاد رفتار های مثبت وعادات صحیح وپسندیده در دانش آموزان هستیم ،باید به دوره ی ابتدایی توجه کنیم.

*123کشور دنیا نظام ابتداییی 6 ساله دارند.

*جهت گیری کشورهای توسعه یافته صرفا نظام آموزشی عالی نیست.

منبع:http://alborz.medu.irابزار وضعیت اب و هوا
-
سایت خدماتی هنری نایت اسکین