تبلیغات
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
محاسن نظام آموزشی 6-3-3 - در مورد پایه ی ششم بیش تر بدانیم

در مورد پایه ی ششم بیش تر بدانیم

نویسنده :زکریا قادری
تاریخ:دوشنبه 15 اسفند 1390-10:18 ق.ظ

اهداف پایه ی ششم بر اساس اهداف مصوب شورای عالی آموزش وپرورش 

1- کسب منش تفکر وتعقل

2-ایمان به خداوند،پیامبران ،ائمه ی اطهار(ع)،کتب آسمانی وعالم غیب

3-کسب خود آگاهی وباور به کرامت وارزشمندی انسان وزندگی پاک وسالم

4-باور به ارزشمندی نهاد خانواده،وطن وفرهنگ وهویت اسلامی-ایرانی وارج نهادن به میراث فرهنگی

5-باور به ارزشمندی بر قراری ارتباط  با دیگران ومهارت در تشخیص عمل مناسب وابراز آن در موقعیت های اجتماعی مختلف

6-باور به ارزشمندی علم وعلم جویی وکوشش

7-باور به هدفمندی خلقت،آیه بودن آن ،ارزشمندی مخلوقات  ودرک قوانین وزیبایی های جهان آفرینش

8-آشنایی با اصول وفروع دین  واحکام اولیه ی دینی  واهتمام به انجام واجبات وترک محرمات

9-آشنایی اجمالی با مقوله ی ولایت فقیه در عصر امام زمان(عج)

10-تسلط بر خواندن قران کریم وتوانایی تدبر وتعمق در آیات

11-شناخت نیاز ها،علایق ،توانایی ها واستعدا های خود وراه های تامین ،تحقق وابراز آن ها 

12-جانبداری از ارزش های دینی ورفتار های پسندیده وانجام اعمال نیک براساس نظام معیار

13-کسب آداب ومهارت های زندگی پاک وسالم یادگیری مادام العمر

14-آشنایی با تاثیر کار وتلاش در پیشرفت کشور،مشاغل وفرایند های اقتصادی در محیط زندگی

15-آشنایی با نظام حکومت جمهوری اسلامی ونهادها وموسسات اجتماعی

16-آشنایی با مفاهیم ومهارت های جغرافیایی  وشیوه ی زندگی مردم در محیط های مختلف جغرافیایی 

17-آگاهی از میراث فرهنگی وگذشته ی مردم ایران در دوره های مختلف تاریخی 

18-تسلط بر مهارت های اصلی زبان خواندن ونوشتن متون زبان فارسی

19-تسلط برمفاهیم  و مهارت های ریاضی پایه وبه کارگیری آن در حل مسائل روزمره ی  زندگی

20-شناخت وکاربرد روش ها ومواد وابزار های علمی  وفناوارانه در یادگیری وزندگی روزمره

21-شناخت طبیعت،منابع وقوانین حاکم بر آن واهتمام به حفاظت وبهداشت آنابزار وضعیت اب و هوا
-
سایت خدماتی هنری نایت اسکین